Si no es mostra cap missatge indicant que el JavaScript es troba deshabilitat. Javascript estaria habilitat, però no estaria funcionant. Podria estar fent servir un navegador no suportat, accedeixi a navegador_no_compatible.html

Si no aparece mensaje indicando que Javascript se encuentra deshabilitado. Javascript estarĂ­a habilitado, pero no estaría funcionando. Podría estar usando un navegador no soportado, acceda a navegador_no_compatible_es.html